Mitt betyg och bedömning för Design kursen.

0kommentarer

Hej,

Vill dela med mig av det utlåtande jag fick för mitt design arbete under hösten 2010 och våren 2011.
Tidigare i min blogg har ni kunnat hitta funktionsplanen, idécollaget och trädgårdsritningen.
Växtlistan lade jag aldrig ut här den blev för stor, men ev. gör jag det...Skötselråden har jag nog haft med, nu blev jag osäker bäst jag kollar. Den kan annars vara användbar även för er läsare.

Här är Idécollaget:


Innehåll
Funktionsplan - finns med i din lösning
Idécollage – finns med i din lösning
Trädgårdsritning - finns med i din lösning
Växtlista - finns med i din lösning
En beskrivande text – finns med i din lösning
Egna antaganden - finns med i din lösning
Skötselråd - finns med i din lösning

Bedömning:

Betyg VG

Du har i ditt trädgårdsdesignförslag visat prov på god växtkännedom och god inlevelseförmåga i de förutsättningar som givits med avseende på såväl platsens förutsättningar som kundens behov, önskemål och förväntningar. Vidare har du med ritningar och i ord presenterat dina idéer på ett tydligt och inspirerande sätt. Din lösning är fullt möjlig att genomföra i verkligheten.

Kommentarer:

Du har i ditt förslag fått med det som var viktigast för er och har förklarat dina tankegångar på ett tydligt sätt. Jag är övertygad om att hela familjen kommer att känna sig ombonade och samtidigt fria att leka och på annat sätt vara aktiva i den här trädgården. Och att ni kommer att hitta flera platser att trivas på oavsett årstid, tid på dygnet och väderlek. Du har tänkt på funktionerna i trädgården och även delat in i olika rum, vilket skapar en praktisk och trivsam trädgård.

I denna trädgård blir utmaningen att kombinera alla önskemål och detaljer som kan upplevas stökiga, men att det ändå blir en harmonisk och avslappnande trädgård. Jag tycker att du lyckats bra med denna utmaning i och med att du delat in trädgården i rum.

Vidare tycker jag att din komposition med de växter du valt för planteringarna känns inspirerande och tilltalande. Här finns en stor artrikedom. Det finns en liten risk med att blanda allt för många olika arter, eftersom resultatet kan bli en aning rörigt. Med färre arter i större grupper, som återkommer då och då, blir trädgården sammanhållen.

Jag bedömer att de flesta växter du valt i ditt förslag har goda förutsättningar att växa och utvecklas i denna ståndort. Jorden är lerig och det finns vissa problem med dräneringen, vilket betyder att man får jobba med dräneringen, eller välja växter som inte är känsliga för fukt. Det kan bli problematiskt för torktåliga växter som lavendel och salvia, här krävs tydligare instruktioner i en skötselplan. Eller så kan det vara så att man väljer bort vissa arter för att trädgården ska bli mer hållbar över tid. Speciellt viktigt mot kund, är det ens egen trädgård kan man ju kosta på sig att testa mer.

För att veta vilka växter som är torktåliga och vilka som är fuktighetskrävande, samt sol- eller skuggföredragande, titta gärna i naturen! I den vindskyddade skogen eller lunden finns växter med stora gröna blad som trivs bra i skuggan. Ofta är jorden mullrik och fuktighetshållande. På den öppna ängen och vid stranden finns växter som klarar sol och vind, ibland även salta vindar. Bladen är smalare, ibland silverfärgade, eller tjockbladiga för att spara på vatten. Naturen är en bra inspirationskälla för att lära sig mer om ståndort och växternas behov. Det blir då enklare att välja lämpliga trädgårdsväxter.

Jag tycker vidare att du disponerat ytorna i ditt förslag på ett mycket trevligt sätt. Här finns både en ombonad, trygg känsla och samtidigt fria ytor att leka på. Du har arbetat med växter och andra material för att skapa rum. Härligt!

Din skiss är snyggt ritad, tydlig och lättillgänglig. Tillsammans med ett färgsprakande och bildrikt idékollage säljer du in din idé på ett effektivt sätt till kunden.

Ett råd till dig är att du ger dina förslag ett temanamn. Med ett tema, ett namn, blir det lättare för dina kunder att hålla sig till den röda tråden i ditt förslag. Jag kan använda namn som ”Månskensträdgården” för en trädgård med vitt som genomgående färg. Eller ”John Bauers skogsträdgård” när förslaget innehåller mycket barrväxter, sten, mossa och vatten. Vilket namn skulle vi kunna sätta på ditt förslag?

Hör av dig om du har frågor eller funderingar!

Hälsar

Matilda Nilsson
Lärare

Anette Åkerström
KursansvarigDet här med Namn känns svårt med så många olika rum med så olika innehåll, pool, skog, gammaldagsberså osv...
Men jag ska fundera såklart, så en dag har jag ett bra namn på trädgården också.

Kram kram Pernilla

Kommentera

Publiceras ej